This Is Not Your Father'S Smaltyn. - Layin A Strip For The Higher Self State Line

Varför griper han inte in

Posted May 26, 2013, 4:05 p.m. By smaltyn

Såg ett program om sådana människor som samlar på saker. En kvinna hade inte städat på tjugoåtta år och hon var gift och hade barn. Okej om en person är så sjuk att man inte ser behovet av att städa men då får mannen i huset se till att städa eller hyra in städhjälp så enkelt är det ju. Men i stället hade han byggt nya garage hela tiden så de hade flera garage fyllda med saker. Men nu fick de hjälp att rensa i röran och få orning på alllt och på uppföljningsprogrammet så fick man se att de klarat av att hålla det så och för att inte återfalla i gamla vanor så hade de hyrt ut alla garagen till mekande och repande ungdomar. Winn winn..